Menu

PRÁCE U SPOLEČNOSTI STRAUMANN

Klademe důraz na rozmanité a férové pracovní prostředí, které poskytne našim pracovníkům příležitost k osobnímu růstu a atraktivní odměně.

Práce u společnosti Straumann

ETICKÉ CHOVÁNÍ

Etický kodex společnosti Straumann se projevuje ve všech aspektech podniku. Část kodexu je naším novým modelem vedení, aby se všichni vedoucí drželi etického a profesionálního chování v souladu se směrnicemi podniku. Všichni zaměstnanci jsou povinni etický kodex dodržovat.

Kodex zohledňuje mezinárodní, národní a lokální předpisy. Mimo jiné se opírá o normy Mezinárodní organizace práce (ILO). Místo převzetí jiných hospodářských, environmentálních nebo sociálních statutů nebo být členem odpovídajícího sdružení, tvoří etický kodex rámec pro naše řešení důležitých otázek udržitelnosti a personálního řízení.

V rámci našeho školícího programu pro nové zaměstnance obdrží tito, bez výjimky, instruktáž o interních směrnicích, souvisejících s naším etickým kodexem. Tyto pokyny podporují závazek společnosti zabránit nekalé soutěži, korupci, klamavému marketingu nebo diskriminaci. Interní pravidla definují diskriminaci jako nerovné zacházení na základě pohlaví, etnické příslušnosti, původu, vyznání a sexuální orientace.

Naši zaměstnanci jsou povinni hlásit jakékoliv porušení nebo podezření na porušení kodexu, jakož i jakékoliv jiné podezření na chybné chování.

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším kapitálem. Proto se Straumann Academy snaží podporovat osobní rozvoj našich zaměstnanců budováním a využitím základních dovedností a kompetencí. S oporou o naší vizi a poslání, naše principy vedení a základní přesvědčení je Academy naší globální platformou pro interní školení a rozvoj. Její cíle a programy jsou v souladu se strategií skupiny. Academy usiluje na všech úrovních naší organizace o vyzdvihnutí talentovaných vedoucích osobností na špičkové úrovni.

Program International Talent (ITP) je naše centrum rozvoje pro podporu interních talentů v rámci přípravy na globální kariéru.

Straumann s.r.o.

Na Žertvách 2196
180 00 Praha 8

Tel.: +420 284 094 650
Fax: +420 284 094 659
E-Mail: info.cz@straumann.com

PORADENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY - ZUBAŘI / ZUBNÍ TECHNICI
+420 284 094 650

TECHNICKÁ PODPORA CADCAM
+420 602 402 731
Mgr. Robert Martinka