Menu

SLACTIVE®

Povrchová inovace

SLActivePo dlouhá léta zajišťovaly implantáty s povrchem SLA® vynikající výsledky a o vysokou míru úspěšnosti implantátů.1 V tomto rozhodujícím vývoji implantologie jsme s povrchem SLActive® pokračovali v další generaci povrchové technologie. Povrch SLActive® byl vyvinut pro rychlejší oseointegraci a vyšší předvídatelnost a stal se tak ústřední částí systému Straumann® Dental Implant.

 

 

 

Povrch SLActive byl vyvinut pro:

VYŠŠÍ BEZPEČNOST A RYCHLEJŠÍ OSEOINTEGRACI PRO KAŽDOU INDIKACI1,3,4,5,6,7,8,9

Povrch SLActive® byl vyvinut pro vyšší bezpečnost a prokázal lepší předvídatelnost v rané fázi léčby, čímž se můžete na výsledek léčby spolehnout.

  • slactive-01 V procesu oseointegrace hrají důležitou roli dva faktory: primární stabilita (mechanická stabilita) a sekundární stabilita (biologická stabilita) implantátu v kosti. U běžných povrchů jsou implantáty vystaveny, z důvodu uvolnění celkové stability mezi druhým a čtvrtým týdnem, většímu riziku selhání.
  • Povrch SLActive® riziko během kritické fáze hojení snižuje a zlepšuje integraci implantátu. Jelikož započne dřívější tvorba kostí, dochází k výrazně lepší stabilitě implantátu v době kritické proluky stability mezi druhým a čtvrtým týdnem.

Primární stabilita (zelená linie)
Zavedením implantátu do čelistní kosti, přijdou určité oblasti povrchu implantátu do přímého kontaktu s kostí. Tento kontakt je označován jako primární stabilita nebo mechanická stabilita a závisí na tvaru implantátu, kvalitě kosti a úpravě místa nasazení. Význam primární stability v průběhu remodelace kosti pozvolna ubývá.

Sekundární stabilita (modrá linie)
Během procesu hojení se kost přestavuje (bone remodelling) a vytváří nové kontaktní oblasti s povrchem implantátu. Tento nový kontakt kosti je označován jako sekundární nebo biologická stabilita. Po ukončení hojení, biologická stabilita původní mechanickou stabilitu zcela nahradila.

Celková stabilita (oranžově zbarvená linie)
Součet primární a sekundární stability je označována jako celková stabilita.

Z 6–8 TÝDNŮ SNÍŽENÁ DOBA HOJENÍ NA 3–4 TÝDNY2

Nejčastější neúspěchy implantátů se vyskytují v kritické rané fázi mezi druhým a čtvrtým týdnem. Povrch SLActive® byl vyvinut pro vyšší bezpečnost a prokázal lepší předvídatelnost v rané fázi léčby, čímž se můžete na výsledek léčby spolehnout. Okamžité a brzké zatížení implantátů Straumann® SLActive vykazuje vynikající míru přežití (98 % a 97 % po 1 roce).*

Povrch SLActive® byl vyvinut pro optimalizaci brzké stability implantátu a snížení rizika během kritické rané fáze léčby. Výsledky zvířecích studií ukazují, že SLActive® vykazuje oproti SLA® po 2 týdnech** o 60 % více kontaktu mezi kostí a implantátem.*** Pro výzvy každodenní praxe nabízí SLActive® lepší předvídatelnost léčby a větší jistotu pro zubní lékaře a pacienty.

slactive-02

Optimalizovaný proces osseointegrace SLActive® vede k vyšší stabilitě implantátu mezi 2 a 4 týdnem.

* J. Ganeles et al. Immediate and early non-occlusal loading of Straumann® implants with SLActive® surface: 1 year results from a prospective multicenter randomized-controlled study. Clin. Oral Impl. Res. 2008;19:1119-1128.
** Raghavendra et al. Early wound healing around endosseous implants:#a review of the literature. Int J Oral Maxillofac Implants. 2005 May-Jun;20(3):425-31.
*** D. Buser et al. Enhanced bone apposition to a chemically advanced SLA® titanium surface. 07/2004, JDR 83 (7): 529 – 533, 2004.

ZVYŠUJÍCÍ SE PŘEDVÍDATELNOST LÉČBY

První lidský histologický důkaz výhod povrchu SLActive®*

slactive-03 Ačkoliv byl, jak u implantátů SLA®, tak i u SLActive® pozorován podobný vzorec hojení, byl kontakt implantátu a kosti (BIC) u SLActive® po 14 dnech větší a po 28 dnech dokonce výrazně větší.

Tato výrazně vyšší hodnota BIC vede k lepší předvídatelnosti léčby a přispívá k minimalizování rizika brzkého selhání implantátu.

Spolehlivost u náročných protokolů

Nejčastěji dochází k selhání implantátů v kritické rané fázi mezi druhým a čtvrtým týdnem. ** SLActive® byl vyvinut pro vyšší bezpečnost a prokázal lepší předvídatelnost v rané fázi léčby, čímž se můžete na výsledek léčby spolehnout. Okamžité a časné zatížení implantáty Straumann® SLActive vykazuje vynikající míru přežití 96,9 % resp. 96,7 % po 3 letech.***

slactive-04 Stabilita alveolárního hřebenu u kritických protokolů. U kontrolní návštěvy po 3 letech žádná signifikantní změna aproximální úrovně alveolárního hřebenu hraniční plochy SLActive® od zavedení implantátu.

* Lang, N. P., et al. Early osseointegration to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in humans. Clin Oral Implants.Res 22.4 (2011): 349-56.
** Raghavendra, S., M. C. Wood, and T. D. Taylor. Early wound healing around endosseous implants: a review of the literature. Int.J Oral Maxillofac.Implants 20.3 (2005): 425-31.
*** Nicolau, P., et al. Immediate and Early Loading of Chemically Modified Implants in Posterior Jaws: 3-Year Results from a Prospective Randomized Multicenter Study. Clin.Implant.Dent.Relat Res. (2011).

 

Veškeré naše implantáty z ROXOLID® jsou vybaveny povrchem SLActive® nebo SLA®, což má za následek vysokou tahovou pevnost ve spojení s vynikajícími oseointegračními vlastnostmi.

Straumann s.r.o.

Na Žertvách 2196
180 00 Praha 8

Tel.: +420 284 094 650
Fax: +420 284 094 659
E-Mail: info.cz@straumann.com

PORADENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY - ZUBAŘI / ZUBNÍ TECHNICI
+420 284 094 650

TECHNICKÁ PODPORA CADCAM
+420 602 402 731
Mgr. Robert Martinka