Menu

SLA®

Dobře zdokumentovaný drsný povrch

SLA Straumann

Náš povrch SLA® byl na trh uveden v roce 1998 a patří k nejlépe zdokumentovaným drsným povrchům v implantologii. Při výrobě povrchu SLA® se na titanovém povrchu vygeneruje hrubým pískováním makrozdrsnění. Poté následuje leptání kyselinou, která vytvoří mikrodrsný povrch. Výsledná topografie nabízí ideální strukturu pro uchycení buněk.

sla-02 DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST A EFEKTIVITA V DENNÍ PRAXI

Dlouhodobou studií byla dokázána dlouhá životnost implantátu Straumann® Soft Tissue Level s provrchem SLA®. Na ITI World sympóziu 2010 byly prezentovány následující vynikající desetileté výsledky povrchu SLA®:1

  • Neměnná míra přežití: U 23 zkoumaných pacientů nedošlo mezi 5. a 10. rokem k žádné ztrátě implantátu.
  • Mezi 5. a 10. rokem nedošlo k žádnému statisticky signifikantnímu úbytku kosti. Míra přežití protéz ve výši 96%
  • Po 10 letech nebyly zjištěny žádné známky periimplantatidy
  • Spokojenost pacientů byla vysoká

Marginální úbytek kostí u testovací a kontrolní skupiny po 5 a 10 letech


 

1 Fischer K. 10-year outcome of SLA implants in the edentulous maxilla. ITI World Symposium, Geneva, Switzerland, 15-17 Apr 2010.

Straumann s.r.o.

Na Žertvách 2196
180 00 Praha 8

Tel.: +420 284 094 650
Fax: +420 284 094 659
E-Mail: info.cz@straumann.com

PORADENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY - ZUBAŘI / ZUBNÍ TECHNICI
+420 284 094 650

TECHNICKÁ PODPORA CADCAM
+420 602 402 731
Mgr. Robert Martinka