Menu

IMPLANTÁT STANDARD PLUS

Standard Plus Narrow Neck CrossFit®

Nový implantát Straumann® Narrow Neck CrossFit® (NNC) je implantátem Straumann® Tissue Level pro volbu u úzkých interdentálních prostor nebo úzkých alveolárních hřebenů. Implantát NNC má protetickou platformu Ø 3,5 mm, je vybaven povrchem SLActive® a je vyroben z ROXOLID®.

Zavedení implantátu se prostřednictvím nového přenosového dílu zjednoduší. Oproti ostatním implantátům Standard Plus má NNC spojení implantát abutment CrossFit®.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

CHIRURGICKÉ INDIKACE

Implantát pro úzké interdentální prostory

 • Nejčastější klinické situace Straumann® Narrow Neck CrossFit®
 • Frontální oblast doporučeno
 • Distální oblast
 • Malý interdentální prostor důrazně doporučeno
 • Tenký gingivální biotyp doporučeno
 • Tlustý gingivální biotyp důrazně doporučeno
 • Augmentace kostí se simultánním
 • zavedením implantátu doporučeno
 • Uzavřené hojení doporučeno
 • Otevřené hojení důrazně doporučeno
 • Okamžitá implantace do
 • extrakčního lůžka doporučeno
 • Vnitřní sinuslift důrazně doporučeno

Vezměte, prosím, na vědomí, že v pokynech pro každý produkt Straumann®, jsou pevně stanovena omezení velikostí, která musí být dodržena. Každý produkt Straumann® musí být použit podle přiložených pokynů. Je povinností zubního lékaře, použít produkt podle tohoto návodu a určit, zda je pro individuální situaci pacienta vhodný.

 

Straumann s.r.o.

Na Žertvách 2196
180 00 Praha 8

Tel.: +420 284 094 650
Fax: +420 284 094 659
E-Mail: info.cz@straumann.com

PORADENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY - ZUBAŘI / ZUBNÍ TECHNICI
+420 284 094 650

TECHNICKÁ PODPORA CADCAM
+420 602 402 731
Mgr. Robert Martinka