Menu

OVĚŘOVACÍ NÁSTROJE ONLINE

Ověřovacími nástroji můžete zkontrolovat, jestli Vám byly dodány originální komponenty Straumann. To je u všech dílů společnosti Straumann možné podle sériového čísla (kromě Šroubovaných třmenů a můstků CARES®). Straumann doporučuje, používat při rekonstrukci implantátů Straumann výhradně originální protetické komponenty.

Prosím, zadejte číslo produktu (REF) a sériové číslo (LOT) uvedené na etiketě produktu, pacienta nebo přímo na produktu a klikněte na „Zkontrolovat".

formulář z  http://www.straumann.de/de/dentaler-fachbereich/service/online-verifizierung.html

Číslo produktu (REF)*

Sériové číslo (LOT)*

Online ověření

Odmítnutí odpovědnosti

Upozorňujeme, že toto potvrzení se omezuje na skutečnost, že se u ověřovaného produktu, jedná o produkt společnosti Straumann. Není potvrzena vhodnost produktu pro určitý případ, indikaci nebo speciální kombinaci s jiným produktem. Je výhradně na odpovědnosti uživatele, použít produkt v souladu s příslušnými pokyny a zkontrolovat, zda je produkt vhodný pro individuální situaci pacienta nebo pro použití s jinými produkty v rámci léčby.

Straumann s.r.o.

Na Žertvách 2196
180 00 Praha 8

Tel.: +420 284 094 650
Fax: +420 284 094 659
E-Mail: info.cz@straumann.com

PORADENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY - ZUBAŘI / ZUBNÍ TECHNICI
+420 284 094 650

TECHNICKÁ PODPORA CADCAM
+420 602 402 731
Mgr. Robert Martinka