Menu

CONSISTENT EMERGENCE PROFILES™

Řada implantátů Straumann® Bone Level klade velký důraz na estetické výsledky. Rozhodující pro estetické výsledky je úspěšné stabilizování měkkých tkání. Pro optimalizaci stabilizování měkkých tkání jsou k dostání různé komponenty s Consistent Emergence Profiles™ v protetickém portfoliu implantátové řady Straumann® Bone Level.

Formovače gingivy, provizorní abutmenty a finální abutmenty systémů Straumann® Bone Level Systems jsou uzpůsobeny tak, že Emergence Profiles jsou pro určité kombinace produktů u všech kroků léčby stejné. Pro každý standardní abutment (s výjimkou abutmentů Meso, Straumann® CARES a zlatých abutmentů) existují odpovídající formovače gingivy. Proto má finální abutment stejný emergence profile, jako byl předtím vytvořen příslušným formovačem gingivy.

Další informace k těmto komponentům naleznete i v naší brožuře o chirurgických postupech a v naší brožuře o stabilizování měkkých tkání pomocí implantátů Straumann® Bone Level.

Můžete se také vrátit na stránky o implantátech Bone Level.

DOWNLOAD

  • Straumann® Dental Implant System: Základní informace k chirurgickému zákroku (PDF, 1,2 MB)
  • Koncept Consistent Emergence Profiles™: Stabilizování měkkých tkání se systémem implantátů Straumann® Bone Level (PDF, 1 MB)

Straumann s.r.o.

Na Žertvách 2196
180 00 Praha 8

Tel.: +420 284 094 650
Fax: +420 284 094 659
E-Mail: info.cz@straumann.com

PORADENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY - ZUBAŘI / ZUBNÍ TECHNICI
+420 284 094 650

TECHNICKÁ PODPORA CADCAM
+420 602 402 731
Mgr. Robert Martinka