Menu

PRACOVNÍ POSTUP

Pracovní postup Straumann® CARES® Guided Surgery od samého počátku zapojuje celý dentální tým a umožňuje kompletně autonomní počítačově navigovanou operaci.

1. Vytvoření pracovního modelu

01

Pracovní model představuje situaci pacienta a je základem pro vytvoření skenovací šablony a vrtací šablony.

2. Vytvoření skenovací šablony

Skenovací šablona obsahuje informace o zamýšleném protetickém výsledku ve formě rentgenkontrastních zubů (viditelné na skenování CT/DVT). Pomocí desky templiX, která obsahuje tři referenční kolíky, musí být skenovací šablona připojená na gonyX™, aby bylo zajištěno spojení digitálního implantátového plánování s výrobou vrtací šablony.

3. Skenování CT/DVT

02

Pacient bude naskenován nasazenou skenovací šablonou na skeneru 3D-CT-/DVT. Skenovací proces může být proveden prostřednictvím běžně dostupných přístrojů CT a DVT, které poskytují obrazové informace v souladu s obecně uznávaným standardem DICOM.

4. Diagnostika & 3D implantátové plánování

03

Uživatel může importovat datový set 3D (DICOM) přímo do plánovacího softwaru Straumann® coDiagnostiX™. Implantát bude umístěn s ohledem na anatomii pacienta a na zadaný protetický výsledek. Po ukončení plánování implantace dodá software plán pro vytvoření vrtací šablony a chirurgický plán.

5. Vytvoření vrtací šablony

Vrtací šablona bude vytvořena v souladu s plánem šablony Straumann® gonyX™, který bude pro každý implantát dodán prostřednictvím coDiagnostiX™. Vrtací šablona obsahuje vrtací pouzdra, která navigují chirurgické nástroje a implantát. Tvorba nové šablony není nezbytně nutná. Pokud je to žádoucí, může být skenovací šablona přepracována na vrtací šablonu.

6. Navigovaná chirurgie a zavedení implantátu

04

Po zafixování vrtací šablony v ústech pacienta, může být implantační lůžko navigovanými instrumenty vypreparováno, a poté může být zaveden implantát. Chirurgický protokol udává, které nástroje budou pro preparaci každého lůžka implantátu potřebné.

 

Vyhledejte další informace k našim produktovým řešením v rámci pracovního postupu Straumann® CARES® Guided Surgery nebo čtěte recenze našich předních odborníků v tomto oboru.

* Pouze pro validovaný pracovní postup. Preciznost dokládá soulad náhrady s údaji o designu zaslanými zubním technikem.

Straumann s.r.o.

Na Žertvách 2196
180 00 Praha 8

Tel.: +420 284 094 650
Fax: +420 284 094 659
E-Mail: info.cz@straumann.com

PORADENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY - ZUBAŘI / ZUBNÍ TECHNICI
+420 284 094 650

TECHNICKÁ PODPORA CADCAM
+420 602 402 731
Mgr. Robert Martinka