Menu

CARES® SCAN & SHAPE

Cesta k abutmentům Straumann® CARES®

VAŠE VÝHODY...

A. Přístup k originálním vysoce kvalitním, individualizovaným abutmentům Straumann® CARES® s minimálním dopadem na stávající pracovní postup

  • Žádné počáteční investice do speciálních hardwarů a softwarů
  • Žádné zaučování se v práci s protetickým konstrukčním softwarem

B. Potenciální vylepšení výnosu, protože Vás Straumann podporuje optimálně vyškolenými zubními techniky CADCAM

  • Přijetí více zakázek CADCAM bez zvyšujících se laboratorních nákladů za dodatečné zubní techniky nebo specializované dovednosti, které jsou potřebné pro digitální projektování.
  • Vaši technici se mohou soustředit na jemné práce při přípravě estetiky restaurování, než jsou odeslány zpět zubnímu lékaři a pacientovi.

C. Jednoduchost a kvalita

  • Velmi jednoduchý a efektivní proces od odeslání modelu až po obdržení hotového, individualizovaného abutmentu Straumann® CARES®.
  • Získejte podrobné digitální designové návrhy od našich vyškolených a zkušených zubních techniků CADCAM v našem týmu Straumann® CARES® Scan & Shape.
  • Získejte od společnosti Straumann záruku na každý vyrobený individualizovaný abutment.

D. Plná kontrola konečného výsledku

  • Ponecháte si kontrolu nad konečnou podobou Vašeho individualizovaného abutmentu Straumann® CARES® prostřednictvím našeho objednávkového formuláře a schválením digitálního designového návrhu.
  • Můžete také vyhotovit voskové modely požadované konstrukce a my poté naskenujeme a vyrobíme abutment podle Vašich zadání.
  • Najděte prezentaci programu a podrobný přehled procesů.

Straumann s.r.o.

Na Žertvách 2196
180 00 Praha 8

Tel.: +420 284 094 650
Fax: +420 284 094 659
E-Mail: info.cz@straumann.com

PORADENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY - ZUBAŘI / ZUBNÍ TECHNICI
+420 284 094 650

TECHNICKÁ PODPORA CADCAM
+420 602 402 731
Mgr. Robert Martinka